Napelemparkok biztonságtechnika

Napelem parkok biztonságtechnikai megoldásai

Hatalmas tervezési és telepítési gyakorlatunknak köszönhetően, Partnereink biztosak lehetnek benne, hogy a legoptimálisabb rendszer tudjuk  megtervezni és telepíteni. Ismerjük az ilyen nehezen telepíthető, sok környezeti behatás érő helyszínek sajátosságait. Ezekre fel vagyunk készülve és tudunk is a környezeti zavarokhoz alkalmazkodni. Tehát mi nem csupán egy kamerarendszert értékesítünk, hanem az első lépéstől a gyakorlati felhasználásig, kiértékelésig tartó könnyedén használható rendszert adunk a kezébe, oly módon, hogy az legkevésbé rontson a park teljesítményén.  A kültéri biztonságtechnikai rendszerek tervezés és telepítés során számtalan dolgot kell figyelembe venni, ahhoz hogy Ön értékelhető képfelvételt kapjon, amivel kényelmesen akár állandó kontroll alatt tarthatja értékét. Hiszen tudjuk, számos dologra kell figyelnie a Megrendelőnek, ezért kötelességünknek érezzük, hogy telepített rendszereink az állandó elérhetőség mellett, a lehető legnagyobb biztonságot és a lehető legjobb képminőséget biztosítsa, a rendelkezésre álló technikai határokig.

Kültéri védelem:

A kültéri riasztó a behatolásvédelem első vonalát jelenti, amely már az épületen kívül elhelyezkedő határvonal átlépésekor jelzi a behatolást. A kültéri védelmi rendszert gyakran egészítik ki élőerős védelemmel, távfelügyelettel vagy kamerarendszerrel. A szokásos beltéri védelem nem képes megelőzni vagy megakadályozni egy betörést, hiszen érzékelői beltérben helyezkednek el és így csak akkor képesek jelezni, ha már megtörtént a behatolás. Beltéri védelem jelzése esetén nagy a valószínűsége annak, hogy kár is keletkezett (legalább egy megrongált kerítés erejéig) és a további veszteségek megelőzése már csak a sziréna elriasztó hatásán és a kivonuló szolgálat helyszínre érkezésének gyorsaságán múlik.

A kültéri védelem alkalmas:

 • épületek beltéri védelmének kiegészítésére (kiterjesztésére);
 • területeken elhelyezett értékek (pl. járművek, munkagépek, üzemanyag stb.) védelmére;
 • mechanikai védelem (kerítés) bizonyos szintű helyettesítésére;
 • élőerős őrzés hatékonyabbá tételére, vagy kiváltására

A kültéri védelemnél használt érzékelők jelzéseit a beltéri behatolásjelző rendszereknél is alkalmazott központi egységek fogadják. Ez alól az érzékelőkábeles kerítésvédelem jelent kivételt. Ha beltéri védelem kiegészítéseként alkalmazzuk, akkor a kültéri védelem jelentős előnye, hogy képes az illetéktelenek behatolási szándékát még az épület feltörése előtt jelezni – és ezzel a kár keletkezését jó eséllyel megelőzni -, hiszen még az épületen kívül észleli a behatolók jelenlétét, ténykedését.

Téves jelzések

A kültéri védelem néhány hátrányt is magában hordoz. Az érzékelők kültéri elhelyezkedése miatt a rendszer ki van téve a legkülönbözőbb környezeti hatásoknak, például a fák, fű, gaz magasságának változása és mozgása, valamint az erős napsütés, szél, köd, kóbor állatok, madarak jelenléte. Ezek a tényezők a kültéri védelmet a beltéri védelemmel szemben bizonytalanabbá teszik.
Tehát míg egy beltéri rendszertől elvárhatjuk, hogy emberi jelenlét nélkül ne okozzon téves jelzéseket addig a kültéri védelem MINDIG téves jelzések forrása! A jó hatásfokú védelem kellően érzékeny a külső hatásokra, de a téves jelzések számát alacsony szinten tartja.

Erre az optimumra törekedve a gyártók a legkülönfélébb elveken működő érzékelőket és érzékelési rendszereket hozták létre, de a legjobb kültéri védelem megtervezése mindig a helyi adottságoknak és a terület jellegzetességeinek ismeretében végezhető el, figyelembe véve az érzékelők sajátosságait is.

Gyakori, hogy a terület védelmének megfelelő érzékelők ára és a védendő érték aránya (mint a vagyonvédelem egyik legalapvetőbb mérőszáma) nem áll egymással elfogadható arányban. Ilyen esetekben kompromisszumként általában egy egyszerűbb elven működő érzékelő, leggyakrabban infrasorompó kerül felszerelésre, ami a védelem hatásosságát nem rontja jelentősen, de több téves riasztás forrása lehet.
Mindenféle biztonságtechnikai rendszernél alapkérdés, hogy mit akarunk megvédeni és kitől akarjuk azt megvédeni. Ezek a kérdések különösen hangsúlyossá válnak kültéri védelem esetén, mert ezen a területen a különböző megoldások igen jelentős költségkülönbségeket eredményezhetnek.

A kültéri védelem kialakításánál az alábbi fontos alapelveket vesszük figyelembe:

A helyszín:

Helyszíni felméréssel kell összegyűjteni a védelem tervezéséhez szükséges alapadatokat. Tisztázni kell, hogy:

 • milyen méretű terület védelmét kell biztosítani;
 • mennyire egyenetlen a védendő terület talaja, vagy van-e lejtése;
 • biztosított-e a csapadékvíz elvezetés;
 • milyen módon lehet megoldani a kábelezést és a túlfeszültségvédelmet;
 • milyen sűrű az aljnövényzet, vannak-e fák, bokrok, és ezeket gondozzák-e;
 • vannak-e nagyfeszültségű kábelek, transzformátorok a közelben;
 • milyenek az időjárás hatásai a környéken, jellemző-e az erős köd, széllökések, hótorlaszok kialakulása;
 • hogyan éri a nap a védendő területet.

Az elektronika nem  elég:

Elfogadható megbízhatóságú védelem kialakításához általában nem elegendő csak az elektronika alkalmazása, szükség van arra, hogy a védett területnek legyenek meg a mechanikus határai: kerítés, falak, szögesdrót. Így sem behatoló, sem kóbor állat nem sétálhat be véletlenül a védett területre, ezzel csökkenteni lehet a nem azonosítható riasztások számát.

Mit szeretnénk védeni?

Nem mindegy, hogy az objektum körüli teljes területet kell védeni vagy elegendő a hozzá vezető utak biztosítása, esetleg szükséges-e a védett terület néhány pontján csapdaszerű védelmet kialakítani.

Behatolásvédelem vagy lopásvédelem?

Az a cél, hogy a védett területre történő behatolást megakadályozzuk, vagy inkább az, hogy onnan ne tudjanak észrevétlenül kivinni valamit? Ha a védett területen például gépjárműveket vagy nagyobb konténereket tárolnak, és a behatoló valószínűsíthető célja ezek eltulajdonítása, akkor elegendő lehet a kiszállítás megakadályozására helyezni a hangsúlyt, ami sokkal költséghatékonyabb védelmi megoldással is megvalósítható.

Ki lehet az elkövető?

Más költséget jelent, ha szakmailag képzetlen behatolókra számíthatunk, mintha a kültéri védelem jellegzetességeit ismerő profi betörőkkel szemben kell kialakítani a védelmet.

A riasztások elemzése:

A riasztások kiváltó okát az eseményt követően vizsgálni kell. Különösen fontos a téves riasztások utólagos elemzése, a kiváltó okok felderítése.
A kültéri védelem tervezése során számításba kell venni, hogy riasztás esetén a védett terület könnyen ellenőrizhető legyen: kamerákkal vagy biztonsági őrökkel. Gondoskodni kell a terület jó megvilágításáról, bejárhatóságáról, beláthatóságáról.

Tapasztalat:

Mi az Astrasec-nél jelentős tapasztalattal rendelkezünk a kültéri védelmi rendszerek területén, hiszen napi szinten végezzük az ország legnagyobb és legjobban őrzött kültéri védelmi objektumai közül néhánynak telepítését, karbantartását. Az itt kiépített integrált biztonságtechnikai rendszerek nemcsak több kilométer hosszúságú érzékelőkábeles kerítésvédelmet, beléptető- és videó-megfigyelő rendszereket tartalmaznak. Mindezek tudatában leginkább a napelemparkok kültéri védelmére az ASTRASEC SMART4D elektromos kerítést javasoljuk

Kültéri kerítés védelem:

A kerítés rendszer elektromos vezetékekből áll, amelyek nagyfeszültségű impulzusokat továbbítanak, és ez elijesztő, nem életveszélyes áramütést okoz a behatolónak. A kerítésen elhelyezett figyelmeztető táblák és maga a kerítés erős pszichológiai hatást váltanak ki, megelőzve ezzel a nemkívánatos behatolást. Abban az esetben, ha a betolakodó elszánt, és a kerítést megérinti, akkor egy, - az egészségre ártalmatlan - áramütést kap, ami az elrettentő hatást még tovább fokozza. A rendszer figyeli a kerítés megrongálását is. A központi energiaadó egység nagyfeszültségű impulzusokat generál egy beépített akkumulátoros áramforrásból. Ezeket az impulzusokat, a nagyfeszültségű kábeleken keresztül a kerítésbe vezetjük. Az elektromos kerítés egyik nagy előnye, hogy képes különbséget tenni egy alkalmi birtokháborító és egy elszánt behatoló között. Az alkalmi birtokháborítót elrettenti a kerítés maga, vagy az áramütés. Az elszánt behatolónak meg kell birkóznia a kerítéssel, mint pl. elvágni vagy megrongálni a kerítésszakaszt. Ebben az esetben  szólal meg a riasztó. Tehát a téves riasztás lehetősége teljesen ki van zárva! A legtöbb egyéb biztonsági rendszer azután aktiválódik, miután a behatoló belépett a birtok, vagy intézmény területére, a mi rendszerünk eltér ettől, mert:

 • Mind vizuálisan, mind fizikailag elrettenti a leendő behatolót, így sok spontán bűncselekményt és törvénysértést megelőz.
 • Egy érzékelő folyamatosan figyeli a kerítésben lévő feszültséget, és észlel minden beavatkozást, így nyújtva rugalmas lehetőséget a biztonsági intézkedéshez, mint pl. riasztócsengők, fényjelzések, vonal a biztonsági céghez vagy előprogramozott telefonszám, stb.
 • Mivel az elektromos vezetékek a főkerítésen belül vannak, az illetéktelen személynek el kell követnie a birtokháborítást, mielőtt érintkezésbe kerülne az árammal, ami a vezetékben van.
 • E rendszer hatékonysága kiküszöböli a biztonsági őrjáratok szükségességét, mivel az őrjárati rendszer által nyújtott időszakos megfigyeléstől eltérően, szükség esetén 24 órás biztonságot is ad.
 • Áramkimaradások esetén a rendszer tovább működik, köszönhetően a beépített akkumulátornak.
 • A biztonsági kerítésnek talán legnagyszerűbb sajátossága, hogy más biztonsági rendszerekhez képest az időjárási viszonyokkal szemben messzemenően közömbös, így a téves riasztások nagy biztonsággal kizárhatók.

Elriasztás - a nagyfeszültségű sokkolás lehetősége, a fizikai akadállyal kombinálva, bármely potenciális behatolót elriaszt.
Érzékelés - a rendszer a huzalok megérintésekor, elvágásakor riasztást ad le, hiszen a feszültség ellátó egység azonnal érzékeli a változásokat.
Késleltetés, sokkolás - a behatolást nagyfeszültségű sokkolással késlelteti, időt hagyva a biztonsági szolgálat megérkezéséig.

A kerítést kizárólag egy már meglévő kerítés belső oldalára lehet felszerelni! Fontos, hogy az elektromos kerítést a külső oldalról véletlenszerűen ne lehessen megérinteni, és megfelelően ki legyen táblázva a veszély.

A rendszer emberi élet kioltására alkalmatlan és maradandó károsodást nem okoz.

A kerítés egy huzalokból álló kerítésrendszer, amelyben magas feszültségű, impulzusos elektromos áram kering. A huzalok a már meglévő kerítés belső oldalára vagy fölé helyezhetőek el. Olyan érzékelő rendszerrel ellátott, amely azonnali riasztást ad le, érintés, rongálás, átvágás esetén, szirénázás, fényjelzés lép életbe. A rendszer más biztonságtechnikai rendszerekkel integrálható, GSM rendszerhez, már meglévő riasztórendszerhez köthető.

IP ALAPÚ VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZEREK TERVEZÉSE, RENDSZERELEMEI KIVÁLASZTÁSA

 • Valamennyi tervezői feladat gondos, átgondolt munkát igényel. Egy megvalósítandó videó megfigyelő rendszer jó esetben pontosan azokat a feladatokat, műszaki paramétereket fogja teljesíteni, melyeket tervezője elképzelt, illetve amelyeket az adott feladat megkövetelt. Egy IP alapú CCTV rendszer tervezése során egy gyakorlott tervező sok ismert, és talán még több rendszer specifikus feladattal találkozik. Mindkét esetben a legfontosabb munka a tervezési feladatok, célok pontos megfogalmazása, a megrendelő igényei szabatos felmérése, a helyszín kiváló ismerete utoljára, de nem utolsó sorban az adott létesítmény biztonsági kockázata teljes körű ismerete
 • A tervezett rendszer legyen képes személyazonosításra is alkalmas képek archiválására kiemelt módon a trafóházat és a kerítés vonalát.
 • A rendszer kiépítése során az esetleges bővítési (akár kameraszámban, akár funkcióban) lehetőséget is figyelembe kell venni.
 •  Az archivált képeket legalább 1 hét időtartamig kell megőrizni, biztosítva a szükséges eseményekről készült videó-, és képanyagok exportálási lehetőségét.
 • A rendszer távoli (hálózaton belüli és azon kívüli) elérését is biztosítani szükséges a megfelelő biztonsági eljárásokon keresztül.
 • A rendszer értékállósága biztosítva legyen következő évekre, az ár/érték aránya a műszaki megoldásaiban, használhatóságában jelenjen meg
 • Lehetőséget kell biztosítani, hogy a különböző területen elhelyezkedő napelem parkok képanyagait egy központi helyen tudjuk feldolgozni.

A rendszer kritériumokat egy gondosan tervezett, megfelelően kiválasztott rendszerelemeket magába foglaló, IP alapú biztonságtechnikai CCTV rendszer képes kielégíteni.

Megfigyelőrendszer

A analitika érzékeli betolakodókat, nem adnak téves riasztások és önálló beállítja a maximális érzékenységet még a gyenge fényviszonyok mellett is.

A hagyományos - többnyire csak képfelvételek rögzítésére tervezett – videó rendszerek korszaka szép lassan lezárul!
A fejlődés iránya egyre erőteljesebben  a múltbeli események  rögzítése helyett az aktuális/valós idejű, – sőt jövőbeni események előrejelzése felé halad!

Az intelligens technológia célja, hogy  az előre beállított program szerint azonnal reagáljon. Ha ezek a kamerák emberi beavatkozást igénylő eseményt „észlelnek”, akkor jelzést generálnak. Ilyenkor az esemény leírását és a hozzá tartozó rövid videofelvételt is az operátor elé "tárják". A jelzés, és az eseményhez tartozó videó nyugtázásig a kezelői monitoron marad és később is elérhető.

A rendszerhez intelligens átmeneti rögzítő berendezés is illeszthető, mely néhány napig nagy felbontásban, eredeti minőségben tárolja el a beállított, kiemelt eseményekhez tartozó felvételeket. (Természetesen a felvételek tömörített formában hosszabb ideig elérhetőek a fájlszerveren, NVR-en vagy DVR-en, az átmeneti tárolótól függetlenül).
Az öntanuló algoritmus „megszokja” a környezetet, amelyben használják: a szokásos eseményeket (például egy folyosón csak áthaladnak az emberek) „megtanulja”, és amikor ettől eltérő eseményt érzékel (például a folyosón valaki megáll és hosszabb ideig egy helyben tartózkodik) jelzést ad, vagy más beprogramozott folyamatot hajt végre.

Új kamerarendszer kiépítése esetén, - az intelligens video megfigyelésben rejlő lehetőségek teljes kiaknázása érdekében - célszerű intelligens kamerákat alkalmazni, de a Társaságunk által kínált megoldások hatásosan alkalmazhatóak meglévő kamerarendszerek esetén is.

Funkciók alap és opcionális:

 • mozgásdetektálás;
 • mozgásra történő riasztás adás;
 • a kamera elmozdításának, letakarásának felismerése;
 • mozgás irány felismerése;
 • a rendszám felismerése;
 • mozgó objektum követése;
 • mozgó objektumok osztályozása (pl. személy, jármű, állat stb.)
 • mozgó objektum sebesség mérése;
 • tárgyak vagy emberek számlálása;
 • emberi mozgás megkülönböztetése a természetben előforduló, például a szél vagy vízfelület által keltett mozgásoktól;
 • elhagyott tárgyak detektálása;
 • tárgyak elmozgatásának (ellopásának) detektálása;
 • arcfelismerés;
 • arcazonosítás;
 • öntanulás – szokatlan (nem életszerű) események detektálása;
 • bóklászó személyek felismerése.